Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Tűzvédelem linkgyűjtemény linkjeinek képes leírásai - keresés a linkek között
részletek »

Tűzvédelem képes leírás

Képes leírás

Itt vagy: tuzvedelem.tlap.hu » Képes leírás
Keresés
Találatok száma - 131 db
40 órás tűzoltó tanfolyam

40 órás tűzoltó tanfolyam

Az elmúlt évben sem tétlenkedett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tűzoltószövetség Oktatási Csoportja, hiszen 2008-ban összesen tíz 40 órás alapfokú tanfolyamot szerveztek, melyeken egy híján 200, a tűzoltó szakma iránt érdeklődő fiatallal ismertették meg a tűzoltó szakma alapjait. Megyénkben nagy népszerűségnek örvend a tűzoltó szakma, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy január utolsó napján, a hideg idő ellenére kezdetét vette a 2009 évi első képzés is.

Akciós tűzoltó készülék webáruház

Akciós tűzoltó készülék webáruház

A tűz elleni védekezés nélkülözhetetlen eszközeit forgalmazó akciós webáruház termékei: poroltó, porral oltó, habbal oltó, CO, széndioxid gázzal oltó tűzoltó készülékek, tűzcsapok, szerelvényeik, szekrényei, tömlők, kapcsok, kulcsok. Szolgáltatás: időszakos kötelező javítások, felülvizsgálatok.

Ampervadász Kft.

Ampervadász Kft.

Az erintesvedelem.co.hu tapasztalt érintésvédelmi, biztonságtechnikai több éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel dolgoznak. Villámvédelmi, tűzvédelmi és érintésvédelmi felülvizsgálatokat maximális körültekintéssel, jól áttekinthető iratokkal végzik. Mindenki, magánszemély vagy cégek bizalommal fordulhatnak az Ampervadász Kft.-hez. Az erintesvedelem.co.hu oldalon online ajánlatkérés mellett a referencia munkákat is megtekinthetjük. Az Ampervadász Kft. Solymáron a Rozmaring utcában kényelmesen megközelíthető helyen található.

Bács-Kiskun

Bács-Kiskun

Telepengedélyezési ügyek: Az 1999. évi LXXIV. Törvény 25 § (2) bekezdés, és a 16/2004. (V.21.) BM rendelettel módosított 48/1999. (XII.15.) BM rendelet 11 § (1) bekezdés (k) pontja és az 58/2003. (IV.24.) Korm. Rendelettel módosított 80/1999. (VI.11.) Korm. Rendelet 5 § (3) bekezdés k.) pontja alapján a vonatkozó engedélyezési eljárásban a tevékenység helye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szakhatóságként vesz részt. Bács - kiskun megye közigazgatási területén a Bács - Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A fenti kormány rendelet 3. § h.) pontjához tartozó mellékletben * - al megjelölt esetekben a tűzvédelmi szakhatóságként eljáró hivatásos önkormányzati tűzoltó parancsnokságot jelölik. 17.11 Pamutfonás* 17.12 Gyapjúfonás* 17.13 Fésűsgyapjúfonás* 17.14 Lenfonás* 17.15 Selyemfonás* 17.16 Varrócérna gyártása* 17.17 Egyéb textilszálak fonása* 17.21 Pamutszövés* 17.22 Gyapjúszövés* 17.23 Fésűsgyapjúszövés* 17.24 Selyemszövés* 17.25 Egyéb textilszövés* 17.30 Textilkikészítés* 17.40 Konfekcionált textilárú gyártása (kivéve: ruházat)* 17.51 Szőnyeggyártás* 18.24 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása* 19.10 Bőrkikészítés* 19.30 Lábbeligyártás 20.10 Fűrészáru-gyártás* 20.20 Falemezgyártás* 20.30 Épületasztalos-ipari termék gyártása* 20.40 Tároló fatermék gyártása* 20.51 Fatömegcikk gyártása*

Baranya

Baranya

Az emberiséget történelme során folyamatosan fenyegették a különböző katasztrófák, veszélyhelyzetek és az olyan erőszakos cselekmények is, mint az ellenségeskedések és a háborúk. Az emberi életre, a környezetre és az anyagi javakra kiható kockázatok kezelésére, a veszélyek elhárítására, a veszteségek csökkentésére kialakultak a megfelelő szervezeti rendszerek és szolgálatok. A Magyar Köztársaságban a katasztrófavédelmi szervezet olyan intézmény, amely a tűz- és baleseteknél, katasztrófahelyzetekben és más, korunkat jellemző veszélyhelyzetekben az állampolgárok és javaik védelme érdekében fellép, és a társadalom legszélesebb körének bevonásával végzi elhivatott feladatát. Elődszervezetek A magyar katasztrófavédelem a tűzoltóság és a polgári védelem állami feladatokat ellátó szervezeteiből jött létre. Az összevonás a nagyobb hatékonyság érdekében egy természetes fejlődési folyamat eredményeképpen valósult meg, amelyben a nemzetközi hatások és tapasztalatok is szerepet játszottak. Az összevonásról törvény rendelkezett. A katasztrófavédelmi szervezet megalakulása A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet 2000. január 1-én jött létre. Állami feladatot ellátó szervezet, amelynek fő tevékenységei a felkészülési, a veszélyhelyzet-kezelési, valamint a helyreállítási időszakokban jelennek meg. Szervezeti felépítését tekintve háromszintű.

Belügyminisztérium

Belügyminisztérium

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: Bm Okf) az Tűzoltóság Országos Parancsnokság és az Polgári védelmi Országos Parancsnokság összevonásával jött létre az 1999. évi LXXIV. alapján. Az OKF hatósági feladatkörét tekintve 3 területen jár el: tűzvédelem, katasztrófavédelem, polgári védelem. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Ttv.) 4. § b) pontja - az értelmező rendelkezések körében - a tűz elleni védekezés fogalmát az alábbiak szerint határozza meg: a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása. A Ttv. 4. § c) pontja a tűzmegelőzés fogalmát az alábbiak szerint határozza meg: a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló tevékenység. A fenti két értelmező rendelkezés összevetése alapján megállapítható, hogy a tűzmegelőzés a tűzvédelem alrendszere, a tűzmegelőzésre irányuló hatósági jogalkalmazás során figyelemmel kell lenni a Ttv. 4. § c) pontjában foglalt követelmények megvalósulására és megvalósítására.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tudja-e Ön, hogy: Minden magyar állampolgárt polgári védelmi kötelezettség terhel, ezért katasztrófák esetén a polgármester a jogszabályok alapján polgári védelmi szervezetbe oszthatja be a mentés szervezésére, a károk elhárítására. A polgári védelmi kötelezettség minden 18-55 év közötti férfira és minden 18-50 év közötti nőre kiterjed A polgári védelmi kötelezettség az adatszolgáltatási, a bejelentési, a megjelenési kötelezettséget és a polgári védelmi szolgálatot foglalja magában. Mentes a polgári védelmi kötelezettség alól: a terhes nő, terhességének megállapításától kezdve; a gyermekét saját háztartásában nevelő anya, a gyermek 6 éves koráig; a gyermekét saját háztartásában egyedül nevelő szülő, a gyermek 14 éves koráig; a szülő, ha 3 vagy ennél több 14 éven aluli gyermekét gondozza.

Cégek tűzvédelme

Cégek tűzvédelme

A munkáltatók tűzvédelmi feladatai A továbbiakban azt fogjuk áttekinteni, hogy milyen módon jelenik meg a tűzvédelem a munkáltatók és a munkavállalók életében. Miről kell gondoskodniuk - a tűzvédelmi törvénnyel összhangban - a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, a jogi és magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek? - a tűzvédelmi szabályok dolgozóinkkal/alkalmazottainkkal történő megismertetéséről, azaz a tűzvédelmi oktatásról és annak dokumentálásáról, ami kiterjed a munkavállalókra és a gazdálkodó tevékenységet végzővel kapcsolatba kerülőkre (pl. tanulókra, szállóvendégekre, bérlőkre) is; - a tűzesetek megelőzés, az ehhez szükséges viselkedési és egyéb tűzvédelmi szabályok meghatározásáról, figyelembe véve a helyi sajátosságokat, kockázati tényezőket; - a tűz esetén szükséges feladatok megállapításáról; - ha jogszabály elrendeli, akkor az előző szabályok írásba foglalásáról tűzvédelmi szabályzatban, illetve tűzriadó tervben; - a helyi változások (pl. helyiségek funkciójának változása, a korábbihoz képest más tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok tárolása, stb.) tűzvédelmi hatásainak felméréséről, tűzvédelmi iratokba (tűzvédelmi szabályzat, osztályba sorolás) való átvezetéséról; - a jogszabályi, hatósági tűzvédelmi követelmények megváltozásainak átültetéséről a saját tűzvédelmet szabályzó iratokba, illet.

Csolnoki szerelvénygyártó

Csolnoki szerelvénygyártó

A Csz Csolnoki Szerelvénygyártó Kft. a vízzel történő tűzoltáshoz szükséges szerelvények és tűzcsapszekrények legnagyobb hazai gyártója, a tűzvédelem, illetve a tűzvédelmi háttéripar egyik reprezentánsa. A vízzel oltó tűzoltószerelvények széles skáláját a Tűzoltóság Országos Parancsnokságával együttműködve fejlesztette ki. A legkeresettebb termékek a fali tűzcsapok, sugárcsövek, a különböző tömlőkapcsok, csonkkapcsok, áttétkapcsok, kupakkapcsok, tűzcsapkulcsok valamint az állványcsövek, az osztószerelvények, és a szűrőkosarak. A kapcsok és egyéb szerelvények fő elemei megfelelő szilárdságú és nyomásálló alumínium öntvények. A sugárcsövek, tűzcsapok, a háromágú és négyágú osztók és állványcsövek zárására ill. nyitására gömbcsapok szolgálnak, melyek az átáramló folyadék számára a legkisebb ellenállást jelentik. A föld feletti tűzcsapkulcsok és a kapocskulcsok anyaga alumíniumbronz, ezáltal használatuk során nem keletkezhet szikra. A Csolnoki Szerelvénygyártó Kft. kiváló minőségű tűzoltó tömlőket is forgalmaz, csatlakozókkal, vagy anélkül, minden méretben, kedvező áron. A tömlőkkel szemben támasztott különleges igények is teljesíthetők. Ilyen lehet pl. a fokozott igénybevételű kivitel, az olajállóság, a lúgállóság, az ivóvíz vezetésére, a szennyvíz vezetésére kifejlesztett, a piros szín, stb.

Hirdetés
Csongrád

Csongrád

A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet 2000. január 1-jén jött létre. Állami feladatot ellátó szervezet, amelynek fő tevékenységei a felkészülési, a veszélyhelyzeti, valamint a helyreállítási időszakokban jelennek meg. Szervezeti felépítését tekintve háromszintű országos hatáskörű szerve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság melynek alárendeltségében a megyékben területi szinten igazgatóságok, helyi szinten pedig kirendeltségek és irodák működnek. A védelmi igazgatás rendszerének fejlesztése egyértelmű követelmény, hiszen a kihívások változása, a kockázati tényezők bonyolultsága ezt követeli meg. A katasztrófák nem ismernek határokat, ezért jelentős mértékben felértékelődött a nemzetközi tapasztalatcsere és a segítségnyújtási tevékenység a környező országokkal, régiókkal és a nemzetközi szervezetekkel történő együttműködésen belül. A katasztrófavédelmi szervezetek célja: hatékony megelőzéssel, eredményes beavatkozással és sikeres utómunkálatokkal garantálni a lakosság biztonságos mindennapjait.

Direct Safety System

Direct Safety System

A Direct Safety System Kft. fő profilja a munkavédelem, de emellett környezetvédelemmel, tűzvédelemmel és környezeti mérésekkel is foglalkozik. Teljes körű munkavédelmi szolgáltatást nyújtunk partnereinknek, tehát a munkavédelemmel kapcsolatos összes anyagi és szellemi feltételt biztosítani tudjuk számukra. Így segítjük ügyfeleinket, hogy a törvény által előírt összes munkavédelemmel kapcsolatos kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni. Főbb munkavédelmi területeink: kockázatértékelés, munkavédelmi szabályzat készítése, oktatás, stb.

Dunamenti Tűzőr Kft

Dunamenti Tűzőr Kft

Beépített tűzvédelmi rendszerek tervezése, tűzveszélyes folyadékok tárolása, habbal oltók (pl. habsugárcső), gázzal oltók (pl. Ingergen oltógáz), Sprinkler és vízködös rendszerek telepítése? A legjobb helyre érkezett, ha színvonalas, tapasztalt, milliárdos nagyságrendű referenciával rendelkező tűzvédelmi fővállalkozót keres. Küszöbértékű veszélyes üzemek esetén is professzionális kivitelezést biztosítunk, szakembereink maximalizmusának köszönhetően. Tűzoltó berendezések és haboltók forgalmazásával is foglalkozunk. Vegye fel velünk a kapcsolatot és mi kézbe vesszük az épület tűzvédelmi kivitelezését!

Dunamenti Tűzvédelem

Dunamenti Tűzvédelem

A Dunamenti Tűzvédelem Zrt., mint a cégcsoport legnagyobb, ezáltal meghatározó tagja immár harmadik évtizede áll az építészeti tűzvédelem szolgálatában. Ez idő alatt Magyarország illetve Közép- Kelet-Európa egyik legjelentősebb, egyszersmind átfogó tűzvédelmi szolgáltatást nyújtó cégévé vált. Referenciáink között számos erőmű, vegyimű, acél- és vasmű, logisztikai központ, raktár, szálloda, színház, irodaház, sportcsarnok, bevásárló központ megtalálható.

Ensaf Bt.

Ensaf Bt.

Betéti társaságunkat 2002-ben alapítottuk. Társaságunk a környezet-, munka-, tűz- és katasztrófavédelmi szakterülettel foglalkozik. Munkatársaink rendelkeznek a szaktevékenység végzésre jogosító felső- és középfokú végzettséggel, képesítéssel, valamint több évtizedes gyakorlati tapasztalattal. Kezdeti célunk az volt, hogy az államigazgatás egyes sajátos szervezeteinek - például a honvédelmi ágazat - munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatait próbáljuk meg szakmailag segíteni. A kapcsolataink növekedésével együtt bővült azon gazdasági társaságok köre, melyeknél évek óta folyamatosan ellátjuk a munka-, tűz- és környezetvédelmi szaktevékenységet. Feladatunk, hogy segítsünk Önnek és Cégének eligazodni a környezet-, munka-, tűz- és katasztrófavédelemre vonatkozó és a munkáltatót terhelő jogszabályokban. A környezetvédelemre, munkavédelemre, tűzvédelemre és katasztrófavédelemre vonatkozó jogszabályok egyértelműen rögzítik, hogy a vállalkozásokra, a munkáltatókra és munkavállalóikra milyen terhek hárulnak. Melyek azok a jogok és kötelezettségek melyek teljesülését, illetve teljesítését elvárja mindkettőjüktől. Milyen belső szabályozó rendszert kell kialakítaniuk a biztonságos munkavégzés érdekében. Hogyan előzhetik meg a károkat, illetve a személyi sérüléseket, hatósági kötelezéseket. Tekintse át tájékoztató honlapunkat, és vegye igénybe ingyenes szaktanácsadásunkat, mellyel

Épületek tűzvédelme

Épületek tűzvédelme

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, tűzállósági fokozatonként táblázatba rendezve, a szintszámonként megadja az egyes szerkezeti elemmel szembeni követelményeket. Általában egy szerkezeti elemnek többféle követelménynek is eleget kell tennie. Ezen előírásoknak külön-külön is meg kell felelniük. A rendeletben csak követelmények kerültek meghatározásra, de nincs előírva, hogy milyen módon lehet, vagy kell teljesíteni az adott előírásokat. Az OTSZ az égéskésleltető a fogalmát következő módon definiálja: Az égéskésleltető az a védőszer, amely a vele kezelt - bevont, átitatott, telített stb. - éghető anyag kedvezőbb éghetőségi alcsoportba sorolását meghatározott időtartamig (újrakezelési időig) biztosítja. Ebből arra lehet következtetni, hogy égéskésleltetők arra szolgálnak, hogy az egyébként 'D' éghetőségi osztályba tározó (korábban közepesen éghető) faanyagot, égéskésleltető szerrel hatékonyan kezelve a faszerkezet 'B' éghetőségi osztályúvá (korábban nehezen éghetővé) tegyék. Sajnos a rendeletben maradt joghézagok és a rendkívül összetetté vált tűzvédelmi méretezési eljárás miatt ez ennél sokkal bonyolultabb. A faanyagok védelmére szolgáló égéskésleltetőknek nincs, un. Th értéke. Az égéskésleltetők nem teszik éghetetlenné a faanyagot, hanem - főleg a tűz kezdeti szakaszában - a tűz terjedési sebességét az eredeti érték kb.10-15 %-ára csökkentik.

Erdők tűz elleni védelme

Erdők tűz elleni védelme

(1) A rendelet hatálya kiterjed az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Etv. ) hatálya alá tartozó erdőterületekre (a továbbiakban: erdő). (2) Az erdőkben az általános tűzvédelmi szabályokon, valamint az Etv. -nek a tűz elleni védelemre vonatkozó rendelkezésein túl az e rendeletben foglaltakat is alkalmazni kell. A fegyveres erők és rendvédelmi szervek kötelesek a kezelésükben nem lévő, de az általuk igénybe vett erdőben az erdőtűz megelőzésére a szükséges intézkedéseket megtenni, illetőleg a működésük közben keletkezett tűz eloltásáról haladéktalanul gondoskodni.

Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató

Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató

Az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató teljes körű tűz-, munka- és környezetvédelmi szolgáltatásokat, valamint foglalkozás egészségügyi segítséget nyújt ügyfelei számára a legmodernebb eszközöket és jogszabályokat alkalmazva. Szakembereink több éves tapasztalattal és hozzáértéssel, valamint precizitással segítenek Önnek. Tekintse meg internetes oldalunkat a részletekért, valamint elérhetőségeinkért! Keressen minket bizalommal, ha szakszerű munka-, tűz- vagy környezetvédelmi felülvizsgálatra van szüksége!

Tuti menü