Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Tűzvédelmi információk képes leírás - Tűzvédelem.tlap.hu
részletek »

Tűzvédelmi információk - Tűzvédelem.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: tuzvedelem.tlap.hu » Tűzvédelmi információk
Keresés
Találatok száma - 8 db
Cégek tűzvédelme

Cégek tűzvédelme

A munkáltatók tűzvédelmi feladatai A továbbiakban azt fogjuk áttekinteni, hogy milyen módon jelenik meg a tűzvédelem a munkáltatók és a munkavállalók életében. Miről kell gondoskodniuk - a tűzvédelmi törvénnyel összhangban - a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, a jogi és magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek? - a tűzvédelmi szabályok dolgozóinkkal/alkalmazottainkkal történő megismertetéséről, azaz a tűzvédelmi oktatásról és annak dokumentálásáról, ami kiterjed a munkavállalókra és a gazdálkodó tevékenységet végzővel kapcsolatba kerülőkre (pl. tanulókra, szállóvendégekre, bérlőkre) is; - a tűzesetek megelőzés, az ehhez szükséges viselkedési és egyéb tűzvédelmi szabályok meghatározásáról, figyelembe véve a helyi sajátosságokat, kockázati tényezőket; - a tűz esetén szükséges feladatok megállapításáról; - ha jogszabály elrendeli, akkor az előző szabályok írásba foglalásáról tűzvédelmi szabályzatban, illetve tűzriadó tervben; - a helyi változások (pl. helyiségek funkciójának változása, a korábbihoz képest más tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok tárolása, stb.) tűzvédelmi hatásainak felméréséről, tűzvédelmi iratokba (tűzvédelmi szabályzat, osztályba sorolás) való átvezetéséról; - a jogszabályi, hatósági tűzvédelmi követelmények megváltozásainak átültetéséről a saját tűzvédelmet szabályzó iratokba, illet.

Lakóépületek tűzvédelme

Lakóépületek tűzvédelme

Panelos és többlakásos lakóépületek homlokzati hőszigetelési problémái A tervezők, tűzvédelmi szakértők sok esetben csak az épület besorolását veszik figyelembe a hőszigetelő rendszerek kiválasztása során viszont az épület egyéb adottságaira már nem fordítanak kellő figyelmet. A másik fontos szempont TMI érvényessége, amire nagy figyelmet kell fordítani, mert többnyire az ÉME engedélyek érvényessége van szem előtt. Ez adott esetben megtévesztő lehet. Mindenekelőtt fontos lenne, hogy csak olyan homlokzati hőszigetelő rendszer kerüljön beépítésre, amely teljes mértékben kielégíti az építési termék beépítésére vonatkozó követelményeket. Ez azt jelenti, hogy a rendszernek nemcsak érvényes ÉME engedéllyel, hanem az új OTSZ szerinti tűzterjedési és tűzvédelmi osztályba sorolási teljesítményadatait is tartalmazó Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolással (TMI) is rendelkeznie kell, mellyel az adott épületre vonatkozó tűzvédelmi követelmények igazoltan kielégíthetők.

Signalmik Kft. - tűzjelző rendszer

Signalmik Kft. - tűzjelző rendszer

A Signalmik Kft. 30 éves szakmai tapasztalattal a háta mögött segít Önnek tűzbiztossá tenni otthonát. Tűz-gáz és vagyonvédelmi eszközök forgalmazásával és beszerelésével foglalkozó vállalat, akiket a pontosság, gyorsaság és megbízhatóság jellemez. Székhelyük Budapesten a VIII. kerületben található. Oldalukon megtalálható tudásbázisban sok hasznos információt találhat vagy megtekintheti a veszélyes anyagok listáját. A megrendelt termékekkel kapcsolatban a cég vállalja azok kiszállítását, beszerelését és karbantartását is. A bővebb kínálatért látogasson el oldalukra és kérdéseikkel kapcsolatban vegyék fel velük a kapcsolatot elérhetőségeiken.

Teendők tűz esetén

Teendők tűz esetén

Mit tegyek ha....... (tűzvédelmi tanácsadás) 1./ ....tüzet észlelek a lakásban? Amennyiben van a lakásban kézi tűzoltókészülék és a tűz kis kiterjedésű (kezdeti tűz) kísérelje meg eloltani a készülék címkéjén található utasítás szerin. Ha nagy kiterjedésű a tűz, akkor azonnal értesítse a tűzoltóságot telefonon, vagy kérjen meg valakit a közelben az értesítésre. A tűzoltóság hívószáma: 105

Tűzvédelem a háztartásban

Tűzvédelem a háztartásban

Magatartási szabályok Ha a baleset következtében veszélyes méreteket ölt a sugárszennyezettség, az ott élők riasztása megtörténik. Ha nagy területet érint a veszély, a mentőalakulatok nem tudnak mindenütt azonnal megjelenni. Órák telhetnek el megérkezésükig. Ebben a helyzetben az ott élők csak magukra számíthatnak. Addig tartsák be az alábbi szabályokat: - kapcsolják be a rádiót, vagy a TV-t -kövessék az abban elhangzó utasításokat - értesítsék szomszédjaikat - arra az esetre, ha el kell hagyni lakóhelyüket, állítsanak össze kézipoggyászt(ruházat, iratok, értéktárgyak és egynapi élelem) - menjenek a pincébe, vagy a lakás legfelső helyiségébe (rádiót vigyenek magukkal!) - folyamatosan figyeljék a hangszórós gépkocsik közleményeit.

Tűzvédelem szabályzat

Tűzvédelem szabályzat

A Szabályzatok komplex gyűjteménye szoftvere percek alatt elkészíti egy, vagy több cég kötelező szabályzatait (számviteli szabályzat, pénzkezelési szabályzat, munkaügyi, minőségbiztosítási. munka- és tűzvédelmi dokumentumok stb.) egyszerűen és gyorsan. A CD a mindenkori legfrissebb szabályzatokat tartalmazza, valamint az útmutatókat, magyarázatokat tartalmazó könyvet elektronikus formában. Részletek: Munkavédelem - Munkabaleseti jegyzőkönyv - Beutalás alkalmassági vizsgálatra - Helyszíni adatgyűjtés - Meghallgatási jegyzőkönyv - Megfelelőségi nyilatkozat - Munkavédelmi oktatási napló - Tűzvédelem - A gazdálkodó szervek Tűzvédelmi szabályzata - Nyilatkozat munkavállalótól tűzvédelmi oktatásról - Nyilvántartás tűzvédelmi oktatáson megjelent munkavállalókról.

Tűzvédelem-alapismeretek

Tűzvédelem-alapismeretek

Az égéshez három alapfeltétel együttes megléte szükséges. Éghető anyag a levegő oxigénje és a gyújtóforrás, de mindez nem jöhet létre ha nem egy időben van jelen a három alapfeltétel, a gyújtóforrásnak is kellő ideig jelen kell lennie és el kell érni az éghető anyag gyulladáspontját.

Veszélyes ipari létesítmények

Veszélyes ipari létesítmények

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 2006. február 03-án lépett hatályba. Az R. 30. § előírásai alapján az R. hatálya alá tartozó veszélyes ipari üzemeknek bejelentést kell tenniük a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (hatóság) számára. Az üzemeltetők bejelentési kötelezettségüknek az adatlapok kitöltésével és a hatóság címére történő megküldésével is eleget tehetnek a következők szerint: a) Az R. hatálya alá újonnan kerülő veszélyes ipari üzem üzemeltetője a mellékelt 'A' és 'B' adatlap kitöltésével, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos megelőzésére vonatkozó fő célkitűzéseinek, illetőleg a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos elveinek, továbbá az R. 2. számú melléklet 1.1. pontja szerinti, a -szervezet és személyzet, - a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása és értékelése, - üzemvezetés, - a változtatások kezelése, - védelmi tervezés, - belső audit és vezetőségi átvizsgálás, területén bevezetett, illetőleg működtetett intézkedéseinek, szervezetének, irányítási rendszereinek szöveges bemutatásával.

Tuti menü