Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Tűzvédelmi portálok képes leírás - Tűzvédelem.tlap.hu
részletek »

Tűzvédelmi portálok - Tűzvédelem.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: tuzvedelem.tlap.hu » Tűzvédelmi portálok
Keresés
Találatok száma - 14 db
Belügyminisztérium

Belügyminisztérium

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: Bm Okf) az Tűzoltóság Országos Parancsnokság és az Polgári védelmi Országos Parancsnokság összevonásával jött létre az 1999. évi LXXIV. alapján. Az OKF hatósági feladatkörét tekintve 3 területen jár el: tűzvédelem, katasztrófavédelem, polgári védelem. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Ttv.) 4. § b) pontja - az értelmező rendelkezések körében - a tűz elleni védekezés fogalmát az alábbiak szerint határozza meg: a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása. A Ttv. 4. § c) pontja a tűzmegelőzés fogalmát az alábbiak szerint határozza meg: a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló tevékenység. A fenti két értelmező rendelkezés összevetése alapján megállapítható, hogy a tűzmegelőzés a tűzvédelem alrendszere, a tűzmegelőzésre irányuló hatósági jogalkalmazás során figyelemmel kell lenni a Ttv. 4. § c) pontjában foglalt követelmények megvalósulására és megvalósítására.

Hartai Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Hartai Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A Hartai Önkéntes Tűzoltó Egyesület az egyetlen olyan társadalmi szervezet községünkben, amely az 1900-ban történt megalakulása óta folyamatosan működik és ellátja a tűzvédelemmel és megelőzéssel kapcsolatos feladatait. Az egyesület régen és ma is szoros együttműködésben állt és áll a helyhatósággal, annak tűzvédelmi feladatait átvállalva végzi önkéntes munkáját. Mint társadalmi szervezet egyesületünk önmaga számára a következő feladatok teljesítését határozta meg: tevékenyen részt vesz a működési terület társadalmi életében, szervezi és biztosítja tagjai számára a tűzoltási és kárelhárítási feladatok ellátását, állandó készenlét tartása nélkül,

Hasznos információk tűzvédelem témában

Hasznos információk tűzvédelem témában

Tematikus weboldalunkon minden szükséges információt megtalál a tűzjelző rendszerekkel kapcsolatban. Az általános ismertetésen, és tanácsadáson túl olvashat cikkeket a különféle tűzjelző rendszerekről, központokról, illetve tűzjelző eszközökről. Továbbá részletes információkat talál a tűzjelző rendszerek telepítésére, valamint karbantartására is.

Hírlevél - Munka- és tűzvédelem

Hírlevél - Munka- és tűzvédelem

Kéthetente megjelenő elektronikus hírlevelünk a munkavédelem, tűzvédelem, katasztrófavédelem, polgári védelem és biztonságvédelem esszenciája. Az alapvető védelmi feladatokra összpontosítva beszámolunk az új technológiákról, biztonsági szabályzatokról és egyéb jogszabályi változásokról, melyet szerzőink közérthető formában kommentálnak.

Lánglovagok

Lánglovagok

Céljaink A Lánglovagok tűzoltóportál egy önkéntes és független szerveződés. Létrehozásának és működésének legfontosabb célja a tűzoltóság, a tűzoltók munkájának bemutatása, népszerűsítése az érdeklődőkkel. A Lánglovagok létrehozói, rendszeres és eseti szerzői olyan elhivatott civilek, újságírók, fotóriporterek, önkéntes és hivatásos tűzoltók, akik fontosnak tartják, hogy a tűzoltóság munkája, mindennapos gyakorlata, a tűz elleni védekezés alapelvei minél szélesebb körben váljanak ismertté. A Lánglovagok szerzői törekednek a legszakszerűbb információk közlésére, kétirányú igényt kielégítve ezzel: egyrészt a laikus állampolgár igényét a hírekre, melyek az eseményekre és következményeikre, a tűzoltóság reagálására, operatív tevékenységére vonatkoznak. (Ez utóbbiak adott esetben megnyugvással töltik el, arra gondolva, hogy baj esetén, rövid időn belül megérkezik a segítség). Másfelől a tűzoltóság tagjainak igényét próbálja teljesíteni, állampolgárként és főként tűzoltó szakmai szemmel tekintve az eseményeket, példákat, esetleg ötleteket merítve a kárfelszámolás mikéntjéből. További célja a honlapnak, hogy segítséget adjon szűkebb környezetünk, otthonunk, életünk biztonságosabbá tétele érdekében. A Lánglovagok megköszöni minden magánszemélynek, egyesületnek, szervezetnek az eddigi munkáját, segítségét a honlap naprakészen tartásában, remélve a további közreműködést.

Lánglovagok Egyesület

Lánglovagok Egyesület

A Lánglovagok Egyesület a tűzoltóság, a katasztrófavédelem, a polgári védelem tevékenységének hiteles bemutatása, valamint tűz- és baleset-megelőzési célból jött létre. Segíteni kívánjuk a tűzoltóságok, egyéb rendvédelmi és készenléti szervezetek, valamint a tűzoltással, műszaki és életmentéssel, tűzmegelőzéssel, baleset-megelőzéssel, ugyanakkor a közrend, közbiztonság védelmével, bűnmegelőzéssel foglalkozó civil szervezetek kommunikációját, sajtómegjelenését. Tisztségviselők: Elnök: Kis-Guczi Péter Alelnök: Dallos Tamás, Létai János Parancsnok: Dallos Tamás A Lánglovagok Egyesület a Pest Megyei Tűzoltó Szövetség, a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetségének, valamint az Országos Polgárőr Szövetség Gépjármű-felderítő Szervezet tagja.

TSZVSZ

TSZVSZ

A szövetség célja: A tűzvédelem területén dolgozó vállalkozók érdekeinek védelme, és képviselete országos szinten. Közreműködés a jogszabályok kidolgozásában, véleményezésében, a tapasztalatok alapján javaslat a módosításokra. Szakmai és etikai ajánlások a külső cégek felé. A tagság tájékoztatása a jogszabályok változásairól, szakmai előadásokkal a jogkövetés segítése, a végrehajtás támogatása. Szakmai felkészítések, oktatások szervezése, a tagok több lábon állásának támogatása, tevékenységük bővítésének elősegítése. Az Etikai Bizottság útján kidolgoztuk tagjaink vállalkozói és piaci magatartására vonatkozó etikai normákat, elősegítjük azok érvényesülését. Tagjaink között felmerült vitás kérdéseket segítünk megoldani, a tűzvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatban tanácsot adunk. Felvettük a kapcsolatot a szomszédos országok hasonló Szövetségeivel, Nemzetközi Tűzvédelmi Konferenciákat szervezünk, ahol lehetőséget adunk arra, hogy a résztvevők megismerjék egyes országok gyártóinak, forgalmazóinak termékeit, illetve az országokban felmerült közös problémákat megvitatjuk.

Tűzfal

Tűzfal

Külső tűzívíz A településen és a létesítményeknél a jogszabályban meghatározott oltóvíz-intenzitást kell biztosítani. (OTSZ 5. rész I/5. fejezet Tűzoltóság beavatkozását biztosító követelmények 5. A tűzoltáshoz szükséges oltóanyag biztosítása 5.1.1. pont) Belső tűzívíz Vezetékes vízellátás esetén a külső tűzoltóvízen (tűzcsap, tűzoltóvíz tározó) túl fali tűzcsapot is kell létesíteni: ahol azt jogszabály előírja; az OTSZ hatálya alá nem tartozó középmagas és magas épületekben szintenként: az A tűzveszélyességi osztályba tartozó 200 m2-nél; a B tűzveszélyességi osztályba tartozó 300 m2-nél; a C tűzveszélyességi osztályba tartozó 500 m2-nél; a D tűzveszélyességi osztályba tartozó 1000 m2-nél nagyobb alapterületű tűzszakaszban; középmagas épületekben; magas lakóépületben. (OTSZ 5. rész I/5. fejezet Tűzoltóság beavatkozását biztosító követelmények 5. A tűzoltáshoz szükséges oltóanyag biztosítása 5.4.1. pont) Nem kell fali tűzcsapot létesíteni a nem középmagas épületnek vagy magas épületnek minősülő lakóépületekben. Nem szabad fali tűzcsapot létesíteni azokban az épületekben, ahol a víz használata életveszélyt, tüzet, robbanást okozhat, vagy a tűz terjedését elősegítheti. (OTSZ 5. rész I/5. fejezet Tűzoltóság beavatkozását biztosító követelmények 5. A tűzoltáshoz szükséges oltóanyag biztosítása 5.4.1., 5.4.2. pont).

Tűzinfo

Tűzinfo

Milyen tűzvédelmi előírások vonatkoznak az új, illetve átalakításra kerülő épületekre? Rovatunkban ezt taglaljuk, a tervezés menete szerint. Rovatunkat nemcsak tervezőknek, beruházóknak és kivitelezőknek szántuk, hanem mindazoknak, akik szeretnék tudni, milyen tűzvédelmi követelményeket támasztottak elődeink - tapasztalataik és kutató munkájuk alapján - a különféle épületekkel szemben. A követelmények legnagyobb részét a 35/1996. (XII. 29.) BM számú rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) és a 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. számú melléklet fejezetei (MSZ 595-ös szabványsorozat alapján) tartalmazzák. Ha az Ön számára ismeretlen szóval találkozik, használja szakszótárunkat a definíció kikereséséhez. Az épület biztonsági szintjét jellemzően a tervezett rendeltetés(ek), funkció(k), a méret, összes alapterület (m2), a tervezett szintszám, illetve a legfelso használati szint magassága, továbbá az épület tűzveszélyességi osztálya (A-E) határozza meg. Elsőként ismerkedjünk meg a tűzveszélyességi osztálybasorolással, melytől nagyban függ az épület tűzállósági fokozata (I.-V.), szerkezeteinek tűzállósági követelménye és az épület tűzszakaszainak megengedett legnagyobb mérete. Ha már ismerjük épületünk tűzveszélyességi osztályát, akkor következő lépcső az épület tűzállósági fokoztatának meghatározása.

Hirdetés
Tűzoltópszichológia

Tűzoltópszichológia

Miért nem alkalmas egy átlagos pszichológus a tűzoltók stresszének kezeléséhez? Civil és idegen, tehát tökéletesen eltér a keretrendszere, a valóságélménye a tűzoltóktól. Addig, amíg visszakérdez, hogy ki a kapacs és miért elismertebb dolog első egyesnek lenni, noha a ksz-ek több pénzt kapnak, addig nincs meg a közös 'platform', tehát abszolút hiteltelen azt mondani, hogy 'megértem, mit érez'. Valamint nő, aki általában fiatal, tehát pontosan a legutolsó ember, akitől egy tűzoltó segítséget kérne. Ezen tényezők egyenként is kizárják az őszinte megnyílás leghalványabb lehetőségét is, de halmozottan abszolút.

Tűzoltóságok.eu

Tűzoltóságok.eu

A Tűzoltóságok.eu szerkesztősége célul tűzte ki, hogy minél több tűzoltóságot bemutasson. Egyelőre Európából, de nem zárkózunk el távolabbi tűzoltóságokról készült felvételek közzétételétől sem. Ennek érdekében elsősorban saját képeket készítünk, és azokat jelentetjük meg, de szívesen veszünk minden hozzánk eljuttatott képet, és amint lehetőségünk nyílik rá, közzé is tesszük a honlapon. Természetesen, ha valaki videót küldene, annak a közkinccsé tétele sem ütközik akadályba.

Tűzvédelmi magazin

Tűzvédelmi magazin

Kiadványainkat szakmai kiállításokon, konferenciákon, rendezvényeken tesszük ismertté, és természetesen ingyenesen terjesztjük cégeknek, közületeknek és hivataloknak.A terjesztés országosan történik, a cégek kiválasztásánál pedig a legfontosabb szempontok a következők: 1. Aktív részvétel a magyar gazdasági élet vérkeringésében ( Multinacionális cégek, hazai nagyvállalatok ) 2. Foglalkoztatottak száma a cégen belül 3. Törzstőke nagysága 4. A legdinamikusabban fejlődő ágazatok.

Tűzvonalban

Tűzvonalban

Mobil árvízvédelem Tervezési kritériumok és rendszerezés Az utóbbi években, és kivált 2010-ben az ország északkeleti folyóvizes területein bekövetkezett szélsőséges árvízi események megmutatták egyrészt, hogy a lakott területek gyakran nem, vagy nem kielégítő mértékben védettek műszaki létesítményekkel a magas vízállással szemben, másrészt, hogy a meglévő gátrendszerek árvíz esetén történő akut csődje esetén szükséges védelmi munkák hatalmas anyagi és személyi ráfordítást igényelnek. Az árvízvédelem műszaki létesítményinek teljes felújítása, illetve rendbetétele a jövőben sem várható - jelesül a rendelkezésre álló anyagi eszközök korlátai miatt Ráadásul az árvízvédelem olyan konvencionális műszaki létesítményei, mint például a gátak, árvízvédelmi falak alkalmazása problematikus az olyan területeken, amelyekkel szemben fontos lehet a lakó- vagy szabadidős tevékenység minősége vagy a turizmus, mint többszörösen fontos gazdasági faktor igényeinek teljesítése szempontjából a szabad panoráma megőrzése. Ebből adódóan mind gyakrabban alkalmaznak mobil rendszereket nemcsak az árvízi védekezésben, hanem az árvizek megelőzése területén is. Számos konstrukciót fejlesztettek ki, amelyek a stabil (helyhez kötött) vagy helyhez nem kötött rendszerekkel kombinálva alkalmazhatók. A helyhez nem kötött konstrukciók alkalmazása történhet helyi tervezés révén vagy vészhelyzetek esetén.

Védelem

Védelem

Szakvizsgára történő felkészítést és vizsgáztatást a regisztrációs szervezet és az oktatásszervező végezhet. Regisztrációs szervezet: a rendelet 1. melléklet 1-5. pontjában felsorolt esetekben a lakhely (székhely) szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság (Budapesten a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság), a 6-11. pontokban felsorolt esetekben pedig az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Oktatásszervező: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy egyéni vállalkozás, amely a felkészítéshez szükséges oktatási segédanyaggal és a regisztrációs szervezet által jóváhagyott oktatási tematikával rendelkezik. Az oktatásszervező a regisztrációs szervezettől a tematika jóváhagyásakor regisztrációs számot kap. A regisztrált oktatásszervezők névsorát az OKF honlapján közzéteszi. Vizsgáztatók: A vizsgáztatásra jogosult személyeket a rendelet szerint illetékes regisztrációs szervezet regisztrálja. A regisztrált vizsgáztatók névsorát és elérhetőségét az OKF honlapján közzéteszi. A vizsgáztatásra jogosult személynek az 1. melléklet 1-5. pontja szerinti foglalkozási ágakra (munkakörökre) előírt szakvizsgák esetében 1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők. 2. Az 'A'és 'B' tűzveszélyességi osztályba sorolt, 300 kg tömegmennyiséget meghaladó anyagoknak ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását.

Tuti menü